Informacja prasowa

Warszawa, 14.07.2020 r.

Badanie Comp Platformy Usług S.A. w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa umocniła nasze przywiązanie do lokalnych sklepów. 54% konsumentów robi zakupy głównie w sąsiedzkich sklepach „za rogiem”, podczas gdy ponad jedna trzecia z nich deklaruje, że w skutek pandemii przenieśli znaczną część swoich zakupów z supermarketów i dyskontów do mniejszych placówek. Chętniej niż wcześniej wspieramy lokalny biznes poprzez robienie zakupów po sąsiedzku, a jedną z istotnych przyczyn jest bezpieczeństwo sanitarne. Najnowsze dane dostarczone przez system M/platform pokazują, że w małych sklepach czujemy się bezpieczniej.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zdecydowanie zmieniła nasze nawyki zakupowe. Jeszcze kilka tygodni temu, w czasie ostrych ograniczeń epidemicznych, zakupy spożywcze w małych lokalnych sklepach robiliśmy nawet o 20% rzadziej, za to kupowaliśmy każdorazowo więcej. Teraz, powracamy do starych nawyków jeśli chodzi o częstotliwość odwiedzin w sklepach, widać jednak trwałe zmiany, które zaszły w podejściu klientów do zaopatrzenia w lokalnych sklepach „za rogiem”. Wnioski z badania zrealizowanego przez Comp Platformę Usług pokazują, że zmiany są głębokie.

Mimo panującej sytuacji epidemicznej, aż 55% badanych dokonuje bieżących zakupów codziennie, a 81% z nich robi to częściej niż raz w tygodniu. Najlepszym miejscem do ich zrobienia okazuje się lokalny sklep. Taką odpowiedź wskazało aż 54% badanych. Na drugim miejscu z wynikiem 35% znalazł się supermarket. W sklepie internetowym, pomimo dużego wzrostu zainteresowania tym kanałem sprzedaży, regularne zakupy spożywcze robi jedynie 2% przebadanych.

Ankieta "Gdzie robi pan zakupy..."

Należy przy tym zwrócić uwagę, że te najmniejsze sklepy cieszą się zarazem największym zaufaniem klientów. Aż 68% badanych wskazało właśnie mały lokalny sklep jako miejsce zakupu, do którego mają największe zaufanie, podczas gdy supermarket zyskał zaufanie jedynie 20% kupujących.

Cieszy odradzające się i coraz szybciej rosnące zaufanie do lokalnych sklepów spożywczych. W czasach pandemii doceniliśmy możliwość zrobienia bezpiecznych zakupów blisko domu. Co ważne, lokalne sklepy za rogiem nie cierpiały na braki towarowe i sprawnie radziły sobie z kolejnymi ograniczeniami sanitarnymi, a to z kolei ułatwiało konsumentom podejmowanie lokalnych decyzji zakupowych i przyczyniło się do wzrostu zaufania do zakupów po sąsiedzku – mówi Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług S.A.która zrealizowała badanie.

Zakupy nadal częste, ale mniej spontaniczne

Zapytani o planowanie zakupów, 44% badanych przyznało, że koronawirus nie wpłynął istotnie na częstotliwość ich zakupów, jednak w przypadku 33% osób, nawyki zakupowe zmieniły się na rzecz rzadszych zakupów, ale dokładniej zaplanowanych. Tylko 11% badanych deklaruje częstsze wizyty w sklepie z zamysłem nabycia na bieżąco najbardziej potrzebnych produktów, a jedynie 6% robi zakupy spontanicznie. Najwyraźniej lista sprawunków, jak za czasów naszych babć, ponownie powraca do łask.

Ankieta "Czy COVID-19 wpłynął na zakupy..."

Nasze badania pokazują, że zakupy są mniej spontanicznie i bardziej zaplanowane. Dlatego też, jako firma, której misją jest wsparcie małych sklepów handlu tradycyjnego, stworzyliśmy aplikację mobilną e-Mka Twoje Zakupy, która jest dla nich doskonałym narzędziem promocji i bezpośredniego dotarcia z ofertą do klienta końcowego. Pozwala im na uruchomienie zupełnie nowej usługi – zamawiania online w aplikacji, z możliwością odbioru w sklepie lub dostawą do domu. Konsumenci mogą w niej przygotować listę zakupów, wyszukać na mapie lokalny sklep gdzie można te zakupy zrealizować i mają też dostęp do najświeższych informacji o promocjach M/promo+ w danym sklepie. – mówi Tomasz Jasinkiewicz, wiceprezes Comp Platforma Usług S.A.

Przy wyborze sklepu liczy się bezpieczeństwo

Wobec zmian wywołanych przez pandemię, co drugi ankietowany nadal kupuje tam, gdzie dotychczas, jednak aż 35% badanych zmieniło miejsce zakupów, wybierając lokalny sklep.

Aż 93% badanych wybierając się na zakupy zwraca uwagę na zapewnianie bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach, takie jak wyposażenie sklepów w środki do dezynfekcji oraz stosowania się pracowników do zaleceń GIS. Wpływa to zarówno na dobre samopoczucie podczas zakupów jak i na zaufanie do sklepu. 96% badanych ocenia bezpieczeństwo sanitarne w małych lokalnych sklepach jako bardzo dobre lub wystarczające. Jedynie 2% respondentów uznało je za bardzo słabe lub niewystraczające, podczas gdy w supermarketach odsetek odpowiedzi negatywnych był prawie 5-krotnie wyższy.

Poza bezpieczeństwem znaczenia nabiera też fakt, że klienci bardziej teraz doceniają lokalne sklepy i chcą je wspierać po sąsiedzku. Aż 72% badanych zadeklarowało wsparcie dla lokalnych sklepów poprzez dokonywanie zakupów w tych placówkach.

Oprócz bezpieczeństwa i sąsiedzkiego wsparcia, wśród czynników, które decydują o wyborze konkretnego sklepu przez kupujących nadal dominują dobre ceny (15% wskazań) i atrakcyjne promocje (14% wskazań). Co 7 respondent wskazujący na dodatkowe elementy w ofercie, które mogłyby wpłynąć na wybór sklepu, zaznaczał że chętniej kupowałby w sklepie gdzie dostępne są promocje premiujące jednorazowy zakup większej ilości produktu, takie jak na przykład „3 za 2”.