Jak wynika z cyklicznego badania M/platform, styczniowy wskaźnik Nastroju Handlu Tradycyjnego (NHT) wyniósł jedynie 15,2 pkt. Jest to najniższy poziom od początku badań. Był również niższy o 7,8 pkt. od prognozy na styczeń (NHT+).

Prognoza wskaźnika na luty wyniosła natomiast 30 pkt. i jest wyższa od styczniowej o 7 pkt. Na takie postrzeganie obecnej sytuacji w Handlu Tradycyjnym składa się kilka kluczowych czynników – wysoka inflacja, gwałtowny wzrost cen paliw i energii oraz narastająca, kolejna fala pandemii.

Lutowa prognoza na poziomie 30 pkt. (w skali 0-100) świadczy o tym, że prowadzący małe, lokalne sklepy z dystansem podchodzą do zmian ustawowych w postaci tarczy osłonowej, tym bardziej że regulacje mają mieć tymczasowy charakter.

Przyglądając się danym M/platform za styczeń 2022, z łatwością możemy dostrzec kontynuację trendów, jakie widzieliśmy już w ostatnich miesiącach roku 2021.  Z związku ze wzrostem cen produktów spożywczych, wartość przeciętnego koszyka zakupowego w sklepie tradycyjnym w stosunku do stycznia 2021 roku wzrosła o 8,1%, a zatem o blisko 2 zł. Tym samym – przy stabilnej liczbie wizyt w sklepach spożywczych w analizowanych miesiącach oraz podobnej liczbie produktów na koszyk – całkowite obroty w Handlu Tradycyjnym wzrosły o 7,6%. Największe pod względem wartości sprzedaży kategorie odnotowały ponownie spadki sprzedaży – wyroby tytoniowe (-4,4%), piwo (-6,2%), wódka (-5,6%). Wzrostem natomiast charakteryzowały się takie kategorie, jak nabiał (+8,0%), napoje bezalkoholowe (+1,2%) oraz alkohole mocne, jak whisky, rum, likiery, gin (+7,0%) – skomentowała badanie Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. Analiz Rynkowych M/platform.

Analitycy M/platform, cyfrowej platformy usług, wspierającej tradycyjne punkty handlowe, na początku każdego miesiąca analizują nastroje wśród właścicieli i kierowników tradycyjnych sklepów. Wyniki badania pozwalają określić ogólne nastroje w handlu detalicznym, a także prognozy na kolejne miesiące.

Metodologia NHT: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Oba wskaźniki będą publikowane na początku każdego miesiąca.