Podpisanie umowy o współpracy strategicznej Grupy Kapitałowej Comp z Grupą Eurocash – komunikat wspólny

Innowacyjna Platforma Handlu (Grupa Eurocash) oraz dostawca M/platform – firma Comp Centrum Innowacji (Grupa Comp) łączą siły. Jedyne w Polsce spółki zdolne do skutecznej integracji różnorodnych systemów POS w lokalnych sklepach właśnie zawarły umowę o współpracy strategicznej, której efektem będzie stworzenie nowej, dedykowanej dla klientów Grupy Eurocash platformy. Partnerzy będą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami dla detalistów, które wyznaczą nowy branżowy standard pozwalający na skuteczną konkurencję z centralnie zarządzanymi sieciami.

Umowa Grupy Eurocash z Grupą Comp to początek współpracy dwóch gigantów handlu niezależnego: lidera w organizacji sieci franczyzowych i partnerskich z wiodącym dostawcą urządzeń, technologii i wsparcia serwisowego dla detalistów. Jednocześnie Grupy Eurocash i Comp to te same spółki, które stoją za integracją różnych systemów kasowych w ramach dwóch unikalnych w Polsce platform usprawniających codzienną pracę właścicieli lokalnych sklepów: Innowacyjnej Platformy Handlu i M/platform. To właśnie synergii w obszarze tych rozwiązań będzie dotyczyła współpraca, która pozwoli na połączenie unikalnych kompetencji, technologii i wizji obu firm.

Już na początkowym etapie współpracy, która zakłada synergię technologiczną, kooperacja wygeneruje szereg korzyści dla właścicieli lokalnych sklepów współpracujących w ramach sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash, a także producentów oraz samych konsumentów. Co ważne, współpraca wspiera strategiczne cele obu partnerów.

– Niedawno ogłoszona przez nas Strategia na lata 2023-2025 oparta jest na trzech filarach. Jednym z nich jest właśnie „Platforma Technologiczna”. Mamy ambicję być dla lokalnych sklepów najważniejszym partnerem technologicznym, chcemy wzmacniać ich konkurencyjność, m.in. w oparciu o cyfryzację handlu. Współpraca z Comp Centrum Innowacji to dla nas ważny krok, który przyspieszy realizację naszego celu zwiększenia konkurencyjności sklepów lokalnych poprzez udostępnienie im nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nasi franczyzobiorcy i partnerzy oczekują od nas rozwiązań tu i teraz – mówi Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

– Podpisana umowa oznacza upowszechnienie rozwiązań opartych na technologii M/platform w sieciach franczyzowych lidera rynku małych i średnich sklepów w Polsce. COMP SA uzyskał tym samym potwierdzenie gotowości technologii M/platform do realizowania potrzeb biznesowych największego uczestnika rynku niezależnego, co było głównym celem M/platform na obecny rok w ogłoszonej strategii. Jest to zgodne z wcześniej przekazywanymi przez nas informacjami, że nasza skala oraz szybkość reakcji pozwalają nam na dalszy wzrost projektu M/platform w stale rosnącej części rynku niezależnego handlu spożywczego w Polsce, jaką są sieci franczyzowe – mówi Robert Tomaszewski, prezes Comp Group.

Współpraca przyniesie szereg korzyści właścicielom sklepów lokalnych sieci franczyzowych i partnerskich współpracujących z Grupą Eurocash, którzy z pomocą rozwiązań wygenerowanych wspólnie przez IPH i CCI będą mogli łatwo:

  • zarządzać codziennymi procesami w sklepie,
  • zarządzać polityką cenową,
  • wdrażać wszystkie rodzaje promocji, tj. obniżki cenowe, promocje 2+1, taniej za zestaw różnych produktów itp.,
  • monitorować skuteczność prowadzonych akcji promocyjnych i ogólne wyniki sklepu,
  • indeksować towary w ramach wspólnej kartoteki towarowej,
  • konsultować się z kompetentnym i sprawnym biurem obsługi.

Docelowe rozwiązanie, nad którym chcą pracować obie spółki, pozwoli na rozszerzenie możliwości implementacji programu lojalnościowego na wszystkie wiodące systemy kasowe. Co więcej, platforma będzie zintegrowana m.in. z eurocash.pl, dzięki czemu właściciel w wygodny sposób będzie mógł skoordynować działania sprzedażowe z zakupowymi.

Umowa dodatkowo umożliwia właścicielom sklepów zakup urządzeń oraz oprogramowania Grupy Comp na preferencyjnych warunkach, a nawet jego realizację w modelu subskrypcyjnym. To znacząco obniża konieczność ponoszenia wysokich początkowych inwestycji przez właścicieli sklepów – przykładowo w sytuacji okresowej wymiany systemów kasowych w sklepie.

Celem obu firm w perspektywie długofalowej jest połączenie w ramach jednego rozwiązania wszystkich sklepów franczyzowych i partnerskich działających we współpracy z Eurocash. Na dzień startu w ramach połączonej platformy działa już 4,5 tys. sklepów związanych z Grupą.

Innowacyjna Platforma Handlu to spółka z Grupy Eurocash odpowiedzialna za cyfryzację sieci partnerskich oraz niezależnych sklepów detalicznych w Polsce. W jej ramach Eurocash rozwija autorską platformę, która pozwala sieciom franczyzowym m.in. na sprawne zarządzanie polityką cenową, promocjami, komunikacją i asortymentem, a także skuteczny monitoring efektywności tych działań za pomocą zaawansowanej platformy raportowej. Dodatkowo IPH rozwija nowoczesny system POS oraz aplikację mobilną wraz z programem lojalnościowym bez konieczności kosztownej unifikacji systemów kasowych w sklepach sieciowych.

Comp Centrum Innowacji (CCI) to z kolei spółka z Grupy Comp, która jest wiodącym producentem kas fiskalnych oraz liderem rynku drukarek fiskalnych i systemów POS w Polsce. CCI opracowało system i zestaw aplikacji o nazwie M/platform, w ramach której, poprzez komunikację urządzeń fiskalnych z centralnym serwerem platformy, możliwe jest publikowanie i aktywowanie promocji w sklepach detalicznych oraz automatyczne dokonywanie ich rozliczeń i analiz.

/za Grupa Comp z umową o współpracy strategicznej dla M/platform – Comp S.A. to jeden z największych integratorów usług informatycznych w Polsce/