Dane M/platform wskazują, że październik pod względem liczby wizyt oraz obrotów ilościowych w sklepach Handlu tradycyjnego był zbliżony do września, z tendencją wzrostową. Odpowiada za to wyjątkowa pogoda z wysokimi temperaturami oraz zwiększone zakupy pod koniec miesiąca związane z imprezami Halloween oraz obchodami 1 listopada.

Październikowe anomalie

Obroty lokalnych sklepów handlu tradycyjnego wzrosły w październiku o 4,5% w porównaniu do września. Liczba wizyt oraz ilość sprzedawanych produktów wzrosły odpowiednio o 0,4% i 0,9%. Liczba produktów przypadająca na paragon utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca, czyli 4,7 a wartość koszyka wzrosła tylko o 4,3%.

Po raz pierwszy od początku pomiarów M/analytics, czyli od 2020 roku obserwujemy sytuację, w której liczba wizyt i sprzedaży w sztukach w październiku jest większa niż we wrześniu. Jest to pochodna anomalii pogodowych. Wrzesień był miesiącem bardzo chłodnym termicznie od samego początku. To pociągnęło za sobą drastyczne spadki sezonowych kategorii, bardzo ważnych dla obrotów sklepów tj. wyrobów tytoniowych, piwa, napojów czy lodów. Październik natomiast był jednym z cieplejszych w tym wieku, co pobudziło sprzedaże. Dodatkowo obroty wzrosły pod koniec miesiąca dzięki zwiększonym zakupom na coraz popularniejsze imprezy Halloween oraz tradycyjne obchody 1 listopada. W ostatnim tygodniu w danych M/platform widzimy zwiększone sprzedaże alkoholi, w tym droższych segmentów i kategorii jak whisky. Widać także wzrosty sprzedaży produktów do przygotowywania posiłków, pieczenia ciast, słodyczy a także zniczy i wkładów.– komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka Działu analiz rynkowych M/platform.

Spadek liczby wizyt w porównaniu rok do roku

W długim okresie, porównując październik 2022 do października 2021, dane M/platform wskazują na spadki obrotów ilościowych o 5,3%. Liczba wizyt spada w wolniejszym tempie, bo o 1,2% przy jednoczesnym wzroście obrotów o 11,9% generowanym przede wszystkim przez rosnące ceny.

Porównując średni koszyk w sklepach lokalnych do roku wcześniej obserwujemy, że zmniejszył się ilościowo o 4,2%. To oznacza, że na paragon przypada obecnie 4,7 produktu w porównaniu do 5 produktów rok temu. Natomiast średnia wartość koszyka wzrosła o 13,2% i wynosi obecnie 25,58 zł. Kupujemy zatem średnio mniej, a płacimy więcej o prawie 3 zł. – dodaje Ewa Rybołowicz.

Lepsze nastroje detalistów

Po trzech miesiącach spadków wskaźnika Nastrojów Handlu Tradycyjnego widać jego odbicie. Jest to wzrost o 5 p. do poziomu 23. Tendencję wzrostową zanotował również wskaźnik NHT+1, który jest prognozą na kolejny miesiąc. Pozytywny trend może być zaskakujący w obliczu wyzwań, które stoją przed przedsiębiorcami.

Pozytywna zmiana w trendzie wskaźnika NHT wynika ze zwiększonej sprzedaży, której pomogła lepsza pogoda. Musimy też pamiętać, że wskaźnik wrześniowy był bardzo niski właśnie ze względu na nagłe ochłodzenie i spadek obrotów. Co więcej, ankieta którą wypełniają detaliści w ostatnich dniach miesiąca zbiegła się z większymi zakupami przed 1 listopada, co mogło mieć wpływ na lepsze oceny całego miesiąca. Podobne odbicie obserwowaliśmy również rok temu, przy czym poruszaliśmy się wtedy na poziomie wskaźnika o 10 punktów wyższego we wrześniu i w październiku. Trendy zatem pozostały, natomiast nastroje są zdecydowanie gorsze niż rok temu i powiązane z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu. – komentuje Magdalena Piwkowska, menedżerka ds. trendów i analiz rynkowych M/platform.

O badaniach M/platform:

 Badania Nastroje Handlu Tradycyjnego: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Badanie przeprowadzone w ostatnich dniach października.

Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie transakcji z próby sklepów Like for Like N = 3093 wybranych spośród 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego współpracujących z M/platform.