Święta mają poprawić sytuację w handlu w sklepach tradycyjnych – wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez M/platform.

Badania ankietowe przeprowadzone przez M/platform w końcu listopada wykazały niewielki spadek nastroju wśród prowadzących małe i średnie punktu handlu spożywczego. Listopadowy wskaźnik NHT był niższy od październikowego o 2,2 pkt, i wyniósł 20,8 pkt. i był 2,6 pkt. niższy od wartości prognozowanej na listopad w poprzednim badaniu.

Zdecydowany wzrost zanotował wskaźnik NHT+1 będący oceną przyszłego okresu. W stosunku do poprzedniego badania wzrósł on o 16,0 pkt. i wyniósł 39,4 pkt.

Perspektywa niedziel handlowych w grudniu oraz zwiększonych zakupów związanych z okresem świątecznym i Nowym Rokiem sprawiła, że mimo ogólnej trudnej sytuacji obserwowanej w tym sektorze handlu, prowadzący małe i średnie sklepy liczą na pozytywne zakończenie roku.

Światełkiem w tunelu może okazać się lekkie przyhamowanie inflacyjne. Rosnąca inflacja i wysokie ceny energii były w ostatnich miesiącach najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na nastroje w handlu tradycyjnym.

Badanie przeprowadzono w ostatnich dniach listopada wśród prowadzących lokalne sklepy handlu tradycyjnego.

Wskaźniki NHT i NHT+1 osiągają wartości w przedziale od 0 do 100 pkt.