Dane M/platform za październik 2021 potwierdzają dalszy wzrost cen dla kategorii spożywczych, alkoholi i papierosów. Podczas jednej wizyty w sklepie tradycyjnym kupowaliśmy nieco mniej, a za przeciętny koszyk zapłaciliśmy o blisko 4% więcej niż przed rokiem.

W październiku 2021 podobnie jak w miesiącu poprzednim obserwujemy wzrost obrotów w Handlu Tradycyjnym. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku łączna wartość sprzedaży w tym kanale była wyższa o 3,7%. To co odróżniało październik 2021 od poprzedniego miesiąca był powrót do podobnej częstotliwości naszych odwiedzin w placówkach tradycyjnych. O ile w ostatnich miesiącach odwiedzaliśmy sklepy tradycyjne rzadziej niż rokiem, tak w ostatnim miesiącu średnia liczba wizyt była na takim samym poziomie co w październiku 2020.

W związku z rosnącymi cenami dóbr FMCG płacimy jednak więcej za nasze codzienne zakupy. W ostatnim miesiącu nasze koszyki zakupowe były nieco mniejsze niż przed rokiem (-3,9%), mimo to zapłaciliśmy za nie o blisko 4% więcej, co oznaczało w praktyce wzrost wartości średniego koszyka o 80 groszy. W koszykach zakupowych w tradycyjnych sklepach spożywczych szczególnie zauważalny jest wzrost cen wódki (o 2,67 złotego), alkoholi takich jak whisky, rum, gin czy likiery (o 2,66 złotego), ale także piwa, napojów bezalkoholowych, nabiału czy wyrobów tytoniowych (wzrost średnio o kilkadziesiąt groszy dla każdej wymienionej grupy).

Z uwagi na rosnące ceny różnorodnych grup produktowych pewnych produktów kupujemy mniej wskutek czego łączna wartość sprzedaży wybranych kategorii rok do roku maleje. Przykładem są używki jak wódka (-5,7%), piwo (-4,3%) czy wyroby tytoniowe (-3,7%). W październiku podobnie jak we wrześniu wzrostem obrotów charakteryzowała się natomiast grupa produktów świeżych oraz alkohole mocne typu whisky, rum, gin czy likiery (+6,8%), ale także (w odróżnieniu od września) napoje bezalkoholowe (+1,5%).

Z dużą uwagą śledzimy w danych M/platform trendy dla kategorii FMCG, a w szczególności przyglądamy się bacznie cenom produktów cieszących się popularnością w tradycyjnych sklepach spożywczych. Szczególnie dotkliwe wzrosty obserwujemy obecnie dla alkoholi mocnych, w przypadku których sięgają one 15-16%. A jak można się spodziewać wraz z nadejściem nowego roku czekają nas kolejne podwyżki – komentuje Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. Analiz Rynkowych M/platform.

 

Analiza przygotowana na podstawie danych reprezentatywnej próby sklepów = 3660 sklepów wybranych spośród ponad 12 000 sklepów handlu tradycyjnego z M/platform.